"Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši,
než-li je naděje."
Stefan Zweig
Telefon 416 536 998
 

MUDr.Jiří Herman - odborný zástupce

MUDr. Jiří Herman

1990 - 1996 » studium na 3. Lékařská fakultě Univerzity Karlovy
1996 - 2015 » zaměstnanec Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem (MNÚL)
1996 - 1999 » sekundární lékař - Interní odd.MNÚL
1999 - 2003 » zástupce ved. lékaře matabolické JIP – Interní odd. MNÚL
2004 - 2008 » zástupce ved. lékaře  kardio JIP – Kardiologická klinika MNÚL
2008 - 2015 » vedoucí lékař kardio JIP – Kardiologická klinika MNÚL
2012 - 2014 » zástupce přednosty Kardiologické  kliniky MNÚL  
2015 - 2016 » lékař Echokardiografické laboratoře Kardiologie Na Bulovce

  • Atestace vnitřní lékařství  I.stupně - 1999
  • Atestace z kardiologie - 2005
  • Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb pro obor interní lékařství – 2003
  • Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb v oboru kardiologie – 2005
  • Funkční licence F011, F012 (trvalá kardiostimulace kardiologická, chirurg.činnost) – 2008
  • Diplom celoživotního vzdělávání
  • pravidelná přednášková činnost, odborná publikační činnost, výuka mediků v rámci Kardiologické kliniky MNÚL, účast na odborných kardiologických akcích v rámci celoživotního vzdělávání

 

Lenka Bálková – diplomovaná sestra

Lenka Bálková

  1990 - 1994 » studium na střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem
  1994 - 2015 » zaměstnanec Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem (MNÚL)
  1994 - 2000 » Psychiatrické odd. MNÚL
  2000 - 2002 » Všeobecná interna MNÚL
  2002 - 2005 » standardní oddělení Kardiologické kliniky MNÚL
  2005 - 2010 » jednotka intenzivní péče Kardiologické kliniky MNÚL
  2010 - 2015 » oddělení neinvazivní kardiologie Kardiologcké kliniky MNÚL

  •  Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání dle vyhlášky Ministerstva  zdravotnictví ČR s platností do 6.4.2021