"Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši,
než-li je naděje."
Stefan Zweig
Telefon 606 776 106
 

MUDr.Jiří Herman - odborný zástupce

   


1990 - 1996 » studium na 3. Lékařská fakultě Univerzity Karlovy
1996 - 2015 » zaměstnanec Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem (MNÚL)
1996 - 1999 » sekundární lékař - Interní odd.MNÚL
1999 - 2003 » zástupce ved. lékaře matabolické JIP – Interní odd. MNÚL
2004 - 2008 » zástupce ved. lékaře  kardio JIP – Kardiologická klinika MNÚL
2008 - 2015 » vedoucí lékař kardio JIP – Kardiologická klinika MNÚL
2012 - 2014 » zástupce přednosty Kardiologické  kliniky MNÚL  
2015 - 2016 » lékař Echokardiografické laboratoře Kardiologie Na Bulovce

  • Atestace vnitřní lékařství  I.stupně - 1999
  • Atestace z kardiologie - 2005
  • Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb pro obor interní lékařství – 2003
  • Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb v oboru kardiologie – 2005
  • Funkční licence F011, F012 (trvalá kardiostimulace kardiologická, chirurg.činnost) – 2008
  • Diplom celoživotního vzdělávání
  • pravidelná přednášková činnost, odborná publikační činnost, výuka mediků v rámci Kardiologické kliniky MNÚL, účast na odborných kardiologických akcích v rámci celoživotního vzdělávání

 

Lenka Masáčková – diplomovaná sestra

 

2002 - 2006  » Soukromá sřední zdravotnická škola Mělník - Všeobecná sestra

2006 - 2015  » Podřipská nemocnice s poliklinikou - Roudnice nad Labem

                       2006 - 2008  interní oddělení

                       2008 - 2012  interní jednotka intenzivní péče

2015- 12/2020   » EUC Klinika - Ústí nad Labem

01/2021 - dosud » Cordatus s.r.o - kardiologická ambulance, Ústí n.Labem

 

  • 2009-2010 Kurz EKG pro sestry jednotek intenzivní péče
  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu                     dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR