"Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši,
než-li je naděje."
Stefan Zweig
Telefon 416 536 998
 

Vážení pacienti, naše ambulance nadále zůstává otevřena - zatím bez omezení provozu. Prosíme pacienty ,aby se dostavovali k ošetření ve svých objednacích časech - tím myslíme ani ne dříve ani ne později. Zabrání se tím nežádoucí kumulaci pacientů v čekárně. Při návštěvě ordinace si kryjte nos, ústa- ústenka, šátek... Děkujeme za pochopení. 

 

OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM❗️

INFORMACE PRO OBJEDNANÉ PACIENTY:
V případě, že jste se v posledních 14 dnech vrátili z rizikové oblasti s výskytem koronaviru a máte typické příznaky (kašel, dušnost, horečka nad 38 °C) a podezření, že můžete být nakaženi KORONAVIREM nebo jste případně byli v kontaktu s osobou, která v rizikové oblasti pobývala a vykazovala příznaky onemocnění
🛑 zůstaňte prosím doma a kontaktujte nás telefonicky! ☎️

💡💡💡Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy: Čína, Itálie, Irán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, USA, Švýcarsko, Norsko, Japonsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko, Řecko.

V sovislosti s koronavirem byla zřízena bezplatná celostátní informační linka 1212  📞

Linky 155 a 112 mají lidé nadále využívat jen v případě ohrožení života a zdraví 

Dále jsou k vám k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu:
📞 724 810 106
📞 725 191 367
a infolinky zdravotních pojišťoven:
📞 VZP 952 222 222
📞 VoZP 844 888 888
📞 ČPZP 810 800 000
📞 OZP 261 105 555
📞 ZP ŠKODA 800 209 000
📞 ZPMV 844 211 211
📞 RBP 800 213 213

MUDr.Jiří Herman - odborný zástupce


1990 - 1996 » studium na 3. Lékařská fakultě Univerzity Karlovy
1996 - 2015 » zaměstnanec Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem (MNÚL)
1996 - 1999 » sekundární lékař - Interní odd.MNÚL
1999 - 2003 » zástupce ved. lékaře matabolické JIP – Interní odd. MNÚL
2004 - 2008 » zástupce ved. lékaře  kardio JIP – Kardiologická klinika MNÚL
2008 - 2015 » vedoucí lékař kardio JIP – Kardiologická klinika MNÚL
2012 - 2014 » zástupce přednosty Kardiologické  kliniky MNÚL  
2015 - 2016 » lékař Echokardiografické laboratoře Kardiologie Na Bulovce

  • Atestace vnitřní lékařství  I.stupně - 1999
  • Atestace z kardiologie - 2005
  • Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb pro obor interní lékařství – 2003
  • Diplom pro výkon samostatné praxe, pro výkon odb.zástupce, pro poskyt.poradenských služeb v oboru kardiologie – 2005
  • Funkční licence F011, F012 (trvalá kardiostimulace kardiologická, chirurg.činnost) – 2008
  • Diplom celoživotního vzdělávání
  • pravidelná přednášková činnost, odborná publikační činnost, výuka mediků v rámci Kardiologické kliniky MNÚL, účast na odborných kardiologických akcích v rámci celoživotního vzdělávání

 

Kateřina Novotná – diplomovaná sestra


1988 - 1992        » Střední zdravotnická škola J.E.Purkyně, Most, maturita
1992 - 1993        » Střední zdravotnická škola Povltavská 2, Praha, absolutorium
05/1993 - 12/2010  » Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8
01/2011 - 08/2011  » Oblastní charita ULB, DPS sv.Ludmily Chabařovice
09/2011 - 01/2017  » Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
02/2017 - 05/2019  » Oddělení nukleární medicíny Masarykova nemocnice ÚL
06/2019 - 08/2019  » dárcovské centrum krevní plazmy - Sanaplasma
09/2019 - dosud      » Cordatus s.r.o - kardiologická ambulance, Ústí n.Labem

  • 1995-1996 Kurz neverbálních technik, Apolinářská 2a,Praha
  • 1996 Kurz Progresívní relaxace
  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR s platností do roku 2021